Наприклад:

Сертифікати, заявки та секретні ключі (Електронний цифровий підпис (УСЦ))

Після того, як Ви згенерували заявки (див. Формування заявок на отримання електронного цифрового підпису в системі «M.E.Dос») в каталозі, який Ви вказали при генерування, з'явилось по 2 файли на кожну згенеровану заявку: один файл в форматі SK і один в форматі PCK.

*.SK - особистий (секретний) ключ цифрового підписі в АСЦ "УСЦ".

Файли з таким розширенням до сертифікайійного центру не надаються, вони зберігаються безпосередньо у посадової особи. Потрібно додатково подбати про захист цієї інформації.

*.PCK - файл, який містить електронну заявку на отримання сертифікату відкритого ключа цифрового підпису в сертифікаційному центрі УСЦ та Картка реєстрації електронної заявки на посилений сертифікат підписівача ЕЦП.

Файли з таким розширенням надаються до сертифікаційного  центру на зовнішньому електронному носію.

Картка реєстрації електронної заявки поміщається також і у Реєстр звітів у тому звітному періоді, коли в програмі формувалась заявка, її потрібно роздрукувати, підпсати та поставити мокру печатку утсанови.

Що потрібно робити далі?

1. Скопіювати на будь який зовнішній електронний носій файли заявок (файли з розширеннім *pck) для подання в УСЦ.

  • Файли секретних  ключів (*.sk) залишаються у заявника. Потрібно додатково подбати про захист цієї інформації (скопіювати її вміст на інший носій: CD-диск, флеш-диск, в інший каталог). Відповідальність за зебереження секретних ключів та паролів до них покладається на заявника!
  • У випадку пошкодження серетногонеобхідно отримати новий сертифікат (тобто сплатити рахунок, повторно згенерувати цей ключ, та надати до сертифікаційного центру заявки на сертифікати).

2. Ознайомтесь із порядком отримання сертифікатів ЕЦП на сайті УСЦ www.ukrcc.com. Підготувати комплект документів.

3. Роздрукувати, підпсиати та завірити печаткою установи Картки реєстрації електронних заявок.

4. Надати всі документи в УСЦ.