Наприклад:

Формування заявок на отримання електронного цифрового підпису в системі «M.E.Dос» (Електронний цифровий підпис (УСЦ))

Формування заявки на отримання сертифікатів відкритих ключів відбувається на підставі самостійно згенерованих особистих секретних ключів підписувачів і установи (аналог печатки), а також для особи, яка підписуватиме Податкові накладні та Додаток № 2 до податкової накладної.

Секретні ключі не надаються до сертифікаційного центру, вони зберігаються безпосередньо у підписувача. До УСЦ надаються сформовані у програмному комплексі файли заявок, які записуються на будь-який електронний носій та надаються до центру. На основі заявок будуть сформовані відповідні сертифікати ЕЦП.

Формування заявки на отримання сертифікатів

Процес створення заявки на отримання сертифікату умовно поділено на:

  • Створення електронного бланку заявки на отримання сертифікату.
  • Генерація файлу заявки на отримання сертифікату для надання в центр УСЦ.

Зверніть увагу!!!

Заявки на отримання сертифікатів ЕЦП створюються на підставі даних, внесених у картку підприємства. Перед початком формування заявок на отримання сертифікатів переконайтесь, що картка підприємства заповнена в повному обсязі.

Крок 1. Створення заявки на отримання сертифікату.

1. У головному меню виберіть Адміністрування > Сертифікати і далі у закладці «Управління сертифікатами», що відкрилась, Заявки на сертифікат. (Мал. 103)

Мал. 103 Заявка на сертифікат

2. На панелі інструментів виберіть команду Створити запис або натисніть «Правка» - «Створити запис». (Мал. 104)

Мал. 104 Створити запис

3. Відкриється вікно Формування заявок на сертифікат в УСЦ. Уважно прочитайте угоду про відповідальність за збереження секретних ключів та погодьтесь з умовами угоди. (Мал. 105)

Мал. 105 Ознайомлення з угодою на генерацію особистого ключа

4. Вкажіть прізвище, ім’я та по-батькові особи, яка уповноважена отримати сертифікати для установи та її контактний телефон. Ці відомості автоматично додадуться в поля електронної заявки на отримання сертифікатів.

Далі слід вказати, які саме заявки формувати: на отримання ЕЦП печатки установи, керівника, бухгалтера, технологічний сертифікат або співробітника. Встановіть галочку напроти потрібної заявки і натиснути Створити. (Мал. 106)

Мал. 106 Формування заявок на сертифікат

ЕЦП співробітника - надає право певному співробітнику підприємства (окрім керівника та бухгалтера) підписувати Податкові накладні та Додаток № 2 до податкової накладної.

5. Створено (з’явились записи сформованих заявок у таблиці в закладці Заявки на сертифікат) та автоматично відкрито в окремих закладках всі вказані в попередньому кроці заявки.

Зверніть увагу!!!

Більшість полів заявок заповнюються автоматично даними із картки підприємства. Якщо у картці підприємства відсутні данні, що являються необхідним мінімумом для заявки, заповніть їх вручну. (Мал. 107)

Мал. 107 Заявка на сертифікат

Поля, що підсвічені жовтим кольором, доступні для заповнення та редагування.

Якщо у графі заявки «Публікація сертифіката дозволяється» вказано «Так», сертифікат ЕЦП буде опублікований на сайті УСЦ www.ukrcc.com,  де його можна отримати; якщо «Ні» - сертифікат надається особисто відповідальній  особі у сертифікаційному центрі.

6. На панелі стану документу оберіть закладку Наступні дії і натисніть Перевірте заявку. (Мал. 108)

Мал. 108 Перевірка заявки на заповнення обов’язкових  полів

Перевіряється наявність заповнення обов’язкових полів у заявці і у випадку відсутності обов’язкових даних, система виділить червоним кольором поля, що необхідно заповнити. Виправте помилки та знову виконайте перевірку.

7. Збережіть заявку, натиснувши «Файл» - «Зберегти».

Крок 2. Генерація файлу заявки на отримання сертифікату для надання УСЦ.

1. Для того, щоб згенерувати заявку на отримання сертифікатів із бланку, на панелі

стану документу виберіть закладку Наступні дії і натисніть Згенеруйте заявку і секретний ключ. (Мал. 109)

Бланк заявки, на підставі якого генеруються файл заявки, має бути перевіреним та збереженим.

Мал. 109 Генерування заявки та секретного ключа з вікна бланка заявки

2. Відкриється вікно генерації файлу заявки. Заповніть запропоновані поля форми. (Мал. 111)

Мал. 111 Генерування заявки

3. Виберіть спосіб, яким Ви збираєтесь надати заявки на отримання сертифікатів до сертифікаційного центру: збережіть на зовнішньому електронному носії та подайте особисто.

Далі вкажіть шлях до каталогу (зовнішнього електронного носія) для збереження файлів заявки та секретного ключа.